Kers & Kers Loopbaancoaching

Wij geloven dat alles wat je ziet, doet, hoort en ervaart, jou vormt. En daarmee je wereldbeeld, je verwachtingen, je kwaliteiten, interesses, normen en waarden. Het vormt de basis van je loopbaan. Onze missie is dan ook om leerlingen en studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van loopbaanvaardigheden en ze te leren loopbaandenken.

Kers & Kers Loopbaancoaching wil LOB op school professionaliseren en versterken. dit doen we via trainingen, borging-LOB-trajecten en oplossingen voor LOB en STUVA.

Bekijk het LOB & STUVA aanbod in onze webshop!

Waarom aan de slag met Kers & Kers Loopbaancoaching

loopbaancoachingWij zijn nogal gek op de quote: “We moeten gaan van: ‘leerlingen zijn passanten in een opleiding’ naar ‘opleiders zijn passanten op de loopbaan van de leerling’”, van Van Asselt (2009). Deze manier van kijken past bij onze visie dat loopbaancoaching zoveel meer is dan het kijken naar de praktische vraag die er voor je ligt. En, niet geheel onbelangrijk, loopbanen ontwikkelen zich. De leerling of student ontwikkelt zich, de arbeidsmarkt verandert voortdurend en onderwijs past zich steeds aan. Opleidingen en banen zijn kleine onderdelen in de gehele loopbaan. Je leert er dingen, doet er inzichten op, maar jij bent de centrale speler. Niet de school, niet het diploma, niet die eerste baan óf de werkgevers. Hierom willen we LOB op school professionaliseren en versterken.

Loopbanen zijn beter vol te houden als je kunt benoemen wat je nodig hebt op school of op de werkplek, waar je energie uit haalt en hoe je jezelf verder wilt ontwikkelen. We leren leerlingen en studenten daarom loopbaandenken zodat ze kunnen bouwen aan hun eigen loopbaanverhaal.

Loopbaancoaching draait in onze optiek dus ook niet alleen om het vinden van een antwoord op je loopbaanvraag, maar op het aanleren van loopbaanvaardigheden. Ook leerlingen die op dag 1 van de middelbare school al 100% zeker weten welk beroep ze willen uitoefenen, moeten leren hoe ze hun loopbaan en de plannen die ze daarvoor hebben, kunnen bijsturen als de situatie daarom vraagt. Bijvoorbeeld wanneer je bent uitgeloot voor je favoriete studie. Wanneer je functie dreigt te vervallen, omdat het bedrijf waar je werkt ophoudt te bestaan of omdat je gezinssituatie dit werk niet meer toelaat. Of wanneer de inhoud van je werk vraagt voor om- of bijscholing. Zoals je ziet: Alles is LOB! 

Onze oplossingen?

Het uitgangspunt van Kers & Kers is om LOB op de school te professionaliseren en te versterken. Hier maken we ons al jaren hard voor en hebben daar verschillende oplossingen voor ontwikkeld. 

Traject borging LOB (waarom en hoe)

Kers & Kers biedt een compleet traject Borging LOB aan, wat antwoord geeft op de ‘waarom’ en ‘hoe’ van LOB. Bij iedere fase hebben we opdrachten en materiaal om mee aan de slag te gaan. Tijdens het proces kijken wij mee, voorzien ingeleverde opdrachten van feedback en ondersteunen waar nodig. Dit is een lang traject dat vaak een jaar duurt. De reden hiervoor is dat tijdens het traject er ook afstemming moet zijn met de rest van het onderwijsteam. Het is een proces waarin de hele school wordt meegenomen en waarin de decanen in de lead worden gezet om de LOB-kar te trekken.  Het creëren van draagvlak is hier een essentieel onderdeel van.

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) (wat)

Het kan zijn dat er ondersteuning nodig is in het verbinden van de LOB-activiteiten, loopbaangesprekken, portfolio momenten, ouderbetrokkenheid etc. Het ‘wat’ van LOB. Bepaalde LOB-elementen kunnen aanpassing nodig hebben of geheel ontbreken die wel gewenst zijn. Ook hierin kunnen wij scholen via maatwerk ondersteunen.

LOB- & STUVA-oplossingen

Kers & Kers heeft een LOB-oplossing ontwikkeld en een STUVA-oplossing voor het ontwikkelen van loopbaan- en studievaardigheden. Onze oplossingen kunnen worden ingezet om inhoud te geven aan het LOB-programma binnen school en om de LOB-begeleiders te ondersteunen met kant en klare lesinvullingen. De LOB-begeleider kan zich daardoor met name richten op het betekenisgeven van het geleerde door in gesprek te gaan met de leerlingen en door leerlingen te stimuleren in gesprek te gaan met elkaar.

Professionalisering

Het kan zijn dat er bepaalde professionaliseringswensen naar voren komen zoals de wettelijke kaders van LOB (wat kan, mag en moet), teambuilding rondom LOB of over de uitvoering van LOB, zoals loopbaangespreksvoering. Wij ondersteunen scholen bij dit soort vragen met een maatwerk aanbod.

Wil je aan de slag met loopbaangespreksvoering of borging van LOB?